ἀθέλγειν

ἀθέλγειν
Grammatical information: v.
Meaning: ἀμέλγειν H., EM. (ἐξ)αθέλγεται (Hp.), explained as παρίεται, διεκλύεται by Galen. Also ἀθέλγηται θηλάζεται η θλίβηται H., cf. Erotian. 20, 1 ἀθέλγηται Βακχεῖός φησι θηλάζεται η ἐπισπᾶται, καὶ ἐκθλὶβηται ὡς καὶ Νίκανδρος (see Hp., de med. off. 11).
Other forms: Cf. ἀθέλβεται διηθεῖται (AB); ἀθελβεῖ ἕλκει H. and ἀθελβάζειν διηθεῖν H.; further ἀθέλδεται διηθεῖται (Diokl. Com. fr. 7 Kock, An. Bekk. 350).
Origin: PG [a word of Pre-Greek origin]
Etymology: No etym. Verbs for `to press, draw off, filter'. See Fick BB 16, 287, 290; 18, 142, Solmsen Wortforschung 9 n.1. The variation β\/δ\/γ cannot be explained from an IE labio-velar; contamination leading to three forms is improbable. But Pre-Greek had also labio-velars, cf. βασιλεύς, Myc. qasireu; lastly Beekes Gl. 73, 1995\/6, 12f.
Page in Frisk: 1,27

Greek-English etymological dictionary (Ελληνικά-Αγγλικά ετυμολογική λεξικό). . 2010.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.